Zapraszamy uczniów szkół podstawowych powiatu ostrowskiego do udziału w tegorocznej edycji konkursu informatycznego „CYBORG”. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmi:  „Słońce, woda, wiatr to energia bez wad. Alternatywne źródła energii”.Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie dowolną techniką plakatu związanego z tym hasłem.

Prace należy przekazać do naszej szkoły do dnia 06 marca 2016 r. do pana Wojciecha Lesiczki. Wykonawcy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. Finał konkursu połączony z wystawą prac oraz ogłoszeniem wyników planowany jest na 18 marca 2016 o godz. 12.00. Na finał zaproszeni są wszyscy uczetnicy wraz opiekunami.

- regulamin

 

 

- zgoda na prezentację wizerunku