9 marca 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Była to VI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Konkurs odbywał się w 3 kategoriach: kl. I-III, IV-VI i gimnazja. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie kl. IVa Michał Pietrzak oraz Daniel Kuberacki, którzy zajęli w swojej kategorii wiekowej kolejno I i II miejsce.

Podczas spotkania dyrektor ODN w Kaliszu pan Jan Bartczak przedstawił znaczenie danych i konieczności ich ochrony. Natomiast pan Jarosław Wujkowski, nauczyciel – konsultant Pracowni Informacji Pedagogicznej uświadomił dzieciom zagrożenia związane z nieodpowiednim używaniem nowoczesnych technologii oraz niebezpieczeństwa związane z niekontrolowanym udostępnianiem danych. Zarówno dzieci jak i opiekunowie aktywnie włączyli się do tej pogadanki. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.