Dnia 30 maja 2016 r. nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Mistrz matematyki” w klasach I – III. Konkurs przebiegał w czterech etapach, w terminie od grudnia do kwietnia. Brali w nim udział wszyscy uczniowie, którzy za każdym razem borykali się z innym rodzajem działań matematycznych. Klasy drugie i trzecie z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, a klasy pierwsze tylko z dodawaniem i odejmowaniem. Zadania dla klas pierwszych przygotowywała p. Krystyna Herbik, dla klas drugich p. Justyna Uciechowska, a dla klas trzecich p. Maria Kaźmierowska.

Do finału konkursu zakwalifikowało się po dwóch uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich z najwyższą ilością punktów z każdej klasy. Do testu końcowego przystąpiło 26 uczniów. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Z klas pierwszych tytuł „Mistrza Matematyki” uzyskał Oliwier Dzięcioł (Ic), z klas drugich Ewelina Tomczak (IId), a z klas trzecich Róża Klósak (IIIb). „Mistrzowie” otrzymają Medal Dyrektora Szkoły. Nad całością konkursu czuwał koordynator - Justyna Uciechowska.