kartka120 grudnia br. odbył się konkurs informatyczny dla trzecioklasistów. Jego celem było rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania programu graficznego. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie w programie Paint kartki świątecznej, która nawiązuje do zwyczajów oraz symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia.


Wszyscy uczniowie wykazali się wspaniałymi umiejętnościami stosowania technologii informacyjnej. Komisja konkursowa w składzie: p. Wojciech Lesiczka i p. Arleta Doktór miała niezwykle trudne zadanie, bo wszystkie prace były bardzo ciekawe.
Przyznano nagrody: Patrycji Bagdziun III c, Natalii Owczarek III b i Marii Susłowskiej III b oraz wyróżnienia: Zuzannie Mikołajczyk III c, Bartoszowi Ratajczykowi III c, Patrykowi Stagraczyńskiemu III d i Ewelinie Tomczak III d. Zwycięzcom gratulujemy!