Szkolny Konkurs o Medal Dyrektora Szkoły SUPERRACHMISTRZ

Przypominamy:

Konkurs ma na celu ćwiczenie umiejętności rachunkowych i obejmuje wszystkich uczniów klas IV - VI.

Odbywa się w czterech etapach:

1. Dodawanie i odejmowanie w pamięci - PAŹDZIERNIK.

2. Tabliczka mnożenia i dzielenia - GRUDZIEŃ.

3. Działania pisemne (w klasach szóstych na liczbach dziesiętnych) - LUTY.

4. Kolejność działań - MARZEC.

Kazdy ma szansę zostać Superrachmistrzem - trzeba tylko ćwiczyć.

organizatorzy

Violetta Kordon

Aurelia Kania