Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowała po raz drugi Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie ,,Najlepszy z najlepszych’’ skierowany w tym roku do uczniów klas piątych szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu. Eliminacje szkolne przygotowane przez koordynatora konkursu p. Romana Paszkowiaka odbyły się 26.10.2015 roku. Test rozwiązywało 36 uczniów, a najlepszy wynik uzyskał Maciej Goliński z klasy V a.

 

W środę 25 listopada w naszej szkole odbył się popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Alfik Matematyczny”. Udział w zmaganiach konkursowych motywuje uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala on diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. W konkursie uczestniczyło 51 osób z klas II – IV.

Rozwiązywanie zadań z WOJEWODZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, to nie lada wyzwanie. Mogło się o tym przekonać jedenastu szóstoklasistów naszej szkoły, którzy w piątek 20.11.2015r. przystąpili do szkolnego etapu tego konkursu. Test zawierał 21 zadań (16 zamkniętych i 6 otwartych), które trzeba było rozwiązać w ciągu 90 minut.

 

19 listopada br. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, do którego przystąpiło szesnaścioro uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z zadań związanych z lekturą konkursową. W tym roku była to książka Doroty Terakowskiej „Władca Lewawu”. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było zdobyć maksymalnie 40 punktów. Do kolejnego etapu komisja szkolna zgodnie z regulaminem mogła zakwalifikować uczniów, którzy uzyskali co najmniej 30 punktów.

W miniony piątek, 13.11.2015 r. drużyna składająca się z trojga uczniów z klas szóstych reprezentowała naszą szkołę podczas turnieju „Matematyczny Ostrów", organizowanego przez Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Celem turnieju było rozwijanie umiejętności stosowania metod matematycznych, rozbudzenie tendencji do stałego zwiększania zasobu wiedzy oraz do poznawania swojego miasta i okolic. Uczniowie mieli także okazję rozwijać logiczne rozumowanie, umiejętność pracy w grupie, przy towarzyszącej atmosferze rywalizacji. Dzieci dobrze poradziły sobie z rozwiązywaniem zadań matematycznych, a także miały okazję lepiej poznać swoje miasto – Ostrów Wielkopolski.