W październiku odbył się etap szkolny VI Powiatowego Konkursu Plastycznego kl. I - III z cyklu "Świat dziecka w obrazach" temat edycji "Znani i lubiani bohaterowie utworów Juliana Tuwima".

Wyróżnienie: Klara Czerewkiewicz II c, Dorota Gustawska III c, Aleksander Janicki III c, Katarzyna Jaskowska I d, Oliwia Karwik II c, Martyna Krupka II a, Oliwia Lesiewicz II a, Daria Mąkosza II c, Weronika Mierzchała I d, Kinga Puszkar I d i Wiktor Winiarski II a.

Komisja konkursowa: wicedyrektor p. Ewa Wulbach i p. Dominika Klimczak - Wiercioch.

GRATULUJEMY! Wyróżnione prace biorą udział w etapie powiatowym.

                                                                                    Koordynator konkursu: Arleta Doktór

Wyniki szkolnych eliminacji konkursu literackiego

„Jan Paweł II-Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”

REGULAMIN III EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU

 „Mistrz matematyki

 dla klas I – III


         Ogłaszamy Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I - III na zdobycie tytułu „Mistrz Matematyki”.

Cele konkursu:

  • Kształcenie wśród uczniów umiejętności matematycznych i rozwijanie logicznego myślenia.
  • Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  • Zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

1.   Konkurs rozgrywany jest na poziomach klas I-III.

 2.   Eliminacje obejmują wszystkich uczniów i odbywać się będą

          w kilku etapach:

                a)   dodawanie ( kl. I – III)  – grudzień

b)   odejmowanie ( kl. I – III) – luty

c)   mnożenie (kl. II-III), dodawanie (kl. I) – marzec

d)   dzielenie (kl. II-III), odejmowanie (kl. I) – kwiecień

 3.   Do finału konkursu, który odbędzie się w maju zakwalifikują się maksymalnie 2 osoby z każdej klasy. Zadaniem finałowym jest rozwiązanie testu na każdym z poziomów.

 4.   „Mistrz matematyki” wyłoniony z każdego z poziomów otrzymuje Medal Dyrektora Szkoły.

UWAGA UCZNIOWIE KL. IV-VI

Rozpoczynamy VII edycję

Szkolnego Konkursu Ortograficznego
pod patronatem Dyrektora Szkoły

DYKTANDO NA MEDAL

Każdy ma szansę zostać LAUREATEM DYKTANDA NA MEDAL – trzeba systematycznie ćwiczyć umiejętności ortograficzne.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI 
i odbywa się w dwóch etapach.

ETAP I – Uczniowie na tzw. harmonijkach piszą podczas godzin z wychowawcą klasy po 10 wyrazów zaczerpniętych z tekstów wskazanych przez polonistki.

Część I - 21 października 2013 r. 

Część II – 4 listopada 2013 r. 

Część III – 2 grudnia 2013 r.

Część IV – 13 stycznia 2014 r.

Kryteria oceny:

0 błędów- celujący

1 błąd- bardzo dobry

2-3 błędy-dobry

4-5 błędów-dostateczny

6-7 błędów-dopuszczający

8 i więcej błędów-niedostateczny

Do dziennika wpisane będą oceny wynikające ze średniej z czterech kartkówek. W nagrodę za bezbłędne napisanie 40 wyrazów uczeń otrzymuje szóstkę!

ETAP II - Uczniowie, którzy w I etapie nie popełnią żadnego błędu lub co najwyżej dwa, przystąpią do napisania dyktanda. Laureatem zostanie ten uczeń, który popełni najmniej błędów. W nagrodę otrzyma okolicznościowy medal.

Dokładny termin DYKTANDA NA MEDAL ustali Dyrektor szkoły.

Powodzenia w ortograficznych zmaganiach!

Dnia 21 września na ostrowskim rynku, odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego ROWEROWY OSTRÓW. Uczennica klasy VB Agnieszka Miętkiewicz otrzymała z rąk pani prezydent Marleny Maląg wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy uczennicy naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów.