15 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Ortograficznego "Mistrz Ortografii" pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka oraz Rady Języka Polskiego. W tym roku wzięło w nim udział 1400 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 45 osób, po 15 w każdej kategorii.

13 czerwca 2012r. w Ostrowskim Centrum Kultury odbył się VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej „Wyśpiewajmy to, co dobre”, którego organizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 1 i Starostwo Powiatowe. Uczestnicy zaprezentowali swój dorobek artystyczny, wymieniali doświadczenia, a przede wszystkim świetnie się bawili. Tematyka piosenek dotyczyła dobroci, przyjaźni, życzliwości, wzajemnej pomocy, tolerancji i szacunku.

6 czerwca 2012 r. o godz. 1200 odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Learn English – play with English!” zorganizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim pod patronatem wydawnictwa OXFORD. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do aktywnego wykorzystania wiedzy i znajomości języka angielskiego, nauka współpracy, zdrowej rywalizacji i szerzenie kultury krajów anglojęzycznych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Olga Łuczak kl. VI b, Adrianna Przybylska kl. VI b i Julia Banasiak kl. V b. 

Uroczyste podsumowanie Konkursu Historycznego ,,Nasze miasto, nasza historia'' - miało miejsce w piątek 1 czerwca 2012 r. w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Połączone było ono z otwarciem nowej wystawy ,,Komunikacyjny Ostrów''. Drużyna z naszej ,,11'' w składzie: Eryk Matecki, Patryk Cicharzewski i Mikołaj Nowaczyk - laureaci I miejsca wśród uczniów szkół podstawowych - zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi.

Szkolny Konkurs o Medal Dyrektora Szkoły SUPERRACHMISTRZ

Przypominamy:

Konkurs ma na celu ćwiczenie umiejętności rachunkowych i obejmuje wszystkich uczniów klas IV - VI.

Odbywa się w czterech etapach:

1. Dodawanie i odejmowanie w pamięci - PAŹDZIERNIK.

2. Tabliczka mnożenia i dzielenia - GRUDZIEŃ.

3. Działania pisemne (w klasach szóstych na liczbach dziesiętnych) - LUTY.

4. Kolejność działań - MARZEC.

Kazdy ma szansę zostać Superrachmistrzem - trzeba tylko ćwiczyć.

organizatorzy

Violetta Kordon

Aurelia Kania