UWAGA UCZNIOWIE KL. IV-VI

Rozpoczynamy VI edycję
Szkolnego Konkursu Ortograficznego
pod patronatem Dyrektora Szkoły
 

DYKTANDO NA MEDAL

 
Każdy ma szansę zostać LAUREATEM DYKTANDA NA MEDAL – trzeba jednak ćwiczyć umiejętności ortograficzne.
 
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI
i odbywa się w dwóch etapach.
 
ETAP I – Uczniowie na tzw. harmonijkach piszą podczas godzin z wychowawcą klasy po 10 wyrazów zaczerpniętych z tekstów wskazanych przez polonistki.
 
 

Część I - 15 października 2012 r. 

 
 

 Część II – 29 października 2012 r. 

 
 

Część III – 12 listopada 2012 r.

 

 

 

Część IV – 26 listopada 2012 r.

 
 

Kryteria oceny:

 
0 błędów- celujący
1 błąd- bardzo dobry
2-3 błędy-dobry
4-5 błędów-dostateczny
6-7 błędów-dopuszczający
8 i więcej błędów-niedostateczny
 
Do dziennika wpisane będą oceny wynikające ze średniej z czterech kartkówek. W nagrodę za bezbłędne napisanie 40 wyrazów uczeń otrzymuje szóstkę!
 
ETAP II - Uczniowie, którzy w I etapie nie popełnią żadnego błędu lub co najwyżej jeden, przystąpią do napisania dyktanda. Laureatem zostanie uczeń, który popełni najmniej błędów, w nagrodę otrzyma on okolicznościowy medal. Dokładny termin DYKTANDA NA MEDAL ustali Dyrektor szkoły.
Ponadto proponujemy Wam udział w następujących konkursach przedmiotowych:
1.     „Przyrodnicze rymowanie-otaczającego świata poznawanie”- konkurs na wierszyk na temat wybranego gatunku ssaka- szczegóły- znajdziecie na stronie: http://www.zpkww.pl/konkursy/44.pdf
 

Zgłoszenia u nauczycielek języka polskiego do 24 września br.

 
2.     „Gdybym był królem…” - konkurs literacki bazujący na prozie Janusza Korczaka, np. opowiadanie, bajka, baśń obejmująca 1 stronę maszynopisu.
 

Zgłoszenia u nauczycielek języka polskiego do 10 października br.

 
3.     „Poetyckie Listopady”- należy napisać 1-3 wiersze o dowolnej tematyce.
 

Zgłoszenia u nauczycielek języka polskiego do 15 października br.

 
W najbliższym czasie odbędą się dla kl. V-VI szkolne etapy:
-  X Powiatowego Konkursu Polonistycznego (25 września 2012 r. godz.8.00)
   Prosimy poczytać informacje na temat obrzędów regionu Wielkopolski, np.
 
 - Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego (23 listopada 2012 r.godz.13.00)
 
 

 

15 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Ortograficznego "Mistrz Ortografii" pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka oraz Rady Języka Polskiego. W tym roku wzięło w nim udział 1400 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 45 osób, po 15 w każdej kategorii.

13 czerwca 2012r. w Ostrowskim Centrum Kultury odbył się VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej „Wyśpiewajmy to, co dobre”, którego organizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 1 i Starostwo Powiatowe. Uczestnicy zaprezentowali swój dorobek artystyczny, wymieniali doświadczenia, a przede wszystkim świetnie się bawili. Tematyka piosenek dotyczyła dobroci, przyjaźni, życzliwości, wzajemnej pomocy, tolerancji i szacunku.

6 czerwca 2012 r. o godz. 1200 odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Learn English – play with English!” zorganizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim pod patronatem wydawnictwa OXFORD. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do aktywnego wykorzystania wiedzy i znajomości języka angielskiego, nauka współpracy, zdrowej rywalizacji i szerzenie kultury krajów anglojęzycznych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Olga Łuczak kl. VI b, Adrianna Przybylska kl. VI b i Julia Banasiak kl. V b. 

Uroczyste podsumowanie Konkursu Historycznego ,,Nasze miasto, nasza historia'' - miało miejsce w piątek 1 czerwca 2012 r. w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Połączone było ono z otwarciem nowej wystawy ,,Komunikacyjny Ostrów''. Drużyna z naszej ,,11'' w składzie: Eryk Matecki, Patryk Cicharzewski i Mikołaj Nowaczyk - laureaci I miejsca wśród uczniów szkół podstawowych - zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi.