W czwartek 11 lutego br. 35 uczniów naszej szkoły z klas IV – VI  przystąpiło do napisania dyktanda sprawdzającego praktyczne zastosowanie norm ortograficznych i  interpunkcyjnych. Celami Konkursu pod patronatem Rady Języka Polskiego oraz Pani Beaty Klimek Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego są: wyrabianie nawyku poprawności ortograficznej i wdrażanie do poprawnej pisowni, wyłonienie mistrzów ortografii, stworzenie uczestnikom konkursu możliwości potwierdzenia własnych umiejętności związanych z opanowaniem zasad ortografii i interpunkcji, a także rozbudzanie ambicji uczniów oraz kształtowanie zasad szlachetnego współzawodnictwa.

W miniony piątek, 12.02.2016 r. wybrani uczniowie klas szóstych z naszej szkoły wzięli udział w konkursie matematycznym „Matematyki odsłon kilka…”, organizowanym przez Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs został poprzedzony wykładem, który wprowadził dzieci w świat rachunku prawdopodobieństwa. Następnie uczniowie wykonywali zadania konkursowe dotyczące poznanego zagadnienia.

8 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy dla klas piątych i szóstych. Celem konkursu było rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym oraz kształtowanie postaw szacunku dla przyrody i odpowiedzialności za jej stan. Wzięło w nim udział 34 uczniów zainteresowanych tą tematyką. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z zadań zamkniętych i otwartych.

12 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się część pisemna III Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanego pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy polonistycznej wśród uczniów, poszerzenie umiejętności z zakresu nauki o języku oraz inspirowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Konkurs ma na celu uświadomienie dzieciom niebezpiecznych skutków ujawniania danych osobowych. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w plikach poniżej.

 

 

 - REGULAMIN KONKURSU
- OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUN