W grudniu 2015 roku w Forum Synagoga miało miejsce uroczyste podsumowanie III Powiatowego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Tradycje bożonarodzeniowe” z cyklu „Święta tuz, tuż…”. Na konkurs wpłynęło 546 prac plastycznych z 21 placówek z powiatu ostrowskiego. Umiejętności plastyczne naszych uczniów zostały docenione przez komisję konkursową. Wśród laureatów znalazła się uczennica klasy VIa Oliwia Bojarczuk, która otrzymała z rąk wiceprezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego nagrodę. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokonkursową wystawę prac.

17 grudnia 2015 roku w godzinach popołudniowych odbyła się VII edycja Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Maleńkiemu”, w której wzięło udział 25 uczestników. Każdy z nich zaśpiewał jedną kolędę wcześniej przez siebie wybraną. Komisja w składzie:
p. Teresa Teodorczyk i p. Justyna Górecka po wysłuchaniu wszystkich wykonawców wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach:

8 grudnia br. odbył się etap szkolny III Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych, do którego przystąpiło 31 uczniów naszej szkoły. Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania oraz rozwiązanie testu składającego się z zadań związanych z nauką o języku i  lekturą konkursową. W tym roku były to bajki Aleksandra Fredry. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było zdobyć maksymalnie 25 punktów. Do kolejnego etapu komisja szkolna zgodnie z regulaminem mogła zakwalifikować uczniów, którzy uzyskali co najmniej 19 punktów.

Część I (pisemna) etapu międzyszkolnego odbędzie się 12 stycznia 2016 r.  o godz. 12.00
w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim. Naszą szkołę będzie reprezentować 14 uczniów, którym serdecznie gratulujemy.

W poniedziałek 14 grudnia 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się finał II Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Najlepszy z najlepszych zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Do turnieju przystąpiło 48 szkół powiatu ostrowskiego i w drodze eliminacji szkolnych i gminnych wyłoniono 10 finalistów, którzy walczyli o miano Najlepszego z najlepszych. Naszą szkołę reprezentował Maciej Goliński z kl. V a. Uczniowie otrzymali na początku rozgrywki trzy szanse i kolejno odpowiadali na pytania zadawane przez policjanta prowadzącego konkurs. Dotyczyły one pracy policjantów, przepisów prawa, metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przepisów ruchu drogowego oraz prewencji kryminalnej.

27 listopada 2015 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, w którym wzięło udział 10 uczniów z klas piątych i szóstych. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 25 zadań, wśród których były zadania zamknięte i otwarte, wymagające krótkiej oraz dłuższej odpowiedzi. Aby zakwalifikować się do etapu rejonowego konieczne było zdobycie 30 na 40 punktów. Uczniowie, biorąc udział w konkursie mieli możliwość  poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.