10 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej o tytuł „Najlepszego Ekomyśliciela” dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice z klasy VI b: Agnieszka Miętkiewicz, Kornelia Mroczek, Julia Olkiewicz. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska oraz rozumienie zależności występujących w przyrodzie. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z  45 zadań i  musieli wykazać się naprawdę dużą wiedzą ekologiczną.

Agnieszka Miętkiewiczzdobyła II miejsce. Gratulujemy!

Zdjęcie: Katarzyna Kaźmierowska

6 marca 2015 r. odbył się I etap VIII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 13 uczniów z klas V i VI. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 10 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Wymagały one umiejętności logicznego myślenia, szerokiej wiedzy matematycznej. Najlepsze wyniki uzyskały Agnieszka Miętkiewicz  i Magdalena Jakubczyk - uczennice klasy VI b. Zakwalifikowały się one do finału konkursu, który odbędzie  się 14 maja 2015 roku.

5 lutego 2015r. w Publicznej Bibliotece im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Plastyczną adaptację wiersza „Byłeś jak wielkie, stare drzewo” przygotowała uczennica naszej szkoły Agnieszka Miętkiewicz . Pracę możemy podziwiać w szkolnej gablocie mieszczącej się na parterze budynku szkoły. Za piękny rysunek Agnieszka otrzymała III miejsce. Gratulujemy!

27 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w sali 206 odbędzie się szkolny konkurs piosenki angielskiej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i sprawdzenia swoich umiejętności. 

W czwartek 12 marca 2015 r. w Forum Synagoga odbył się finał X Jubileuszowego Muzealnego Konkursu Historycznego ,,Nasze miasto, nasza historia’’ o tytuł ,,Młodego Regionalisty’’ pod hasłem ,,Mirosław Ferić - pilot Dywizjonu 303 - ostrowskie tradycje lotnicze”. Spotkali się w nim najlepsi młodzi ostrowscy historycy - zwycięzcy pierwszego etapu konkursu. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Hanna Foltyniewicz, Agnieszka Miętkiewicz i Antonina Szyszko.