4 marca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim odbył się  II etap konkursu - ,,Mistrz ortografii’’ dla klas II-III.  Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Jan Mikszak, Aleksandra Karwik, Michał Pietrzak. Wszyscy uczniowie  doskonale  poradzili sobie z rozwiązaniem testu.  Jan Mikszak  został laureatem i będzie brał udział w III etapie, który odbędzie się 9 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 5.
Życzymy powodzenia.

11 marca br. w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się uroczyste podsumowanie II Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Z baśnią i legendą przez wieki…”. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej, w której uczestnicy rozwiązywali test złożony z zadań z zakresu literatury i nauki o języku oraz części ustnej, podczas której uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące wskazanych lektur.

5 lutego2015r. dla dzieci z klas I-III  odbyły się w naszej szkole eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu "Z lekturą za pan brat". Wzięło w nich udział 18 uczestników. Uczniowie z klas pierwszych odpowiadali na pytania dotyczące treści lektur, a dzieci z klas II i III pisały test. Jury w składzie: p. Roman Nyklewicz i p. Maria Kaźmierowska wyłoniło finalistów.

 

W piątkowy poranek dwadzieścioro ośmioro uczniów naszej szkoły z klas IV – VI  przystąpiło do napisania dyktanda sprawdzającego ich umiejętności ortograficzno – interpunkcyjne. Tradycją naszej szkoły jest, że najlepiej napisane dyktando Dyrektor Szkoły uhonorowuje okolicznościowym medalem, który zostaje wręczony podczas uroczystości rozdania świadectw. W tym roku najlepiej „Dyktando na medal” napisał Eryk Kałuża. Serdeczne gratulacje dla Laureata!

28 stycznia 2015 r. odbyły się eliminacje do międzyszkolnego konkursu ,,Mistrz ortografii”. Celem konkursu było: wyrabianie nawyku poprawności ortograficznej, wdrażanie właściwej pisowni oraz wyłonienie mistrza w tym zakresie.