30 stycznia br. o godz. 10.00 w etapie szkolnym XVII Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” udział weźmie 32 uczniów naszej szkoły, którzy przystąpią do „Dyktanda na medal”, ponieważ wcześniej pracowali nad doskonaleniem swoich umiejętności ortograficzno – interpunkcyjnych i po  eliminacjach szkolnych zakwalifikowali się do I. etapu „Mistrza Ortografii”.
Są to następujący uczniowie:

 

W poniedziałek, 19 stycznia 2015r. Szkoła Podstawowa nr 11 była organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Maleńkiemu”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Ks. Kanonik Bogusław Lamenta, Dyrektor Wydziału Katechetycznego przy Kurii Diecezjalnej w Kaliszu Ks. Prałat dr Jerzy Adamczak, Przewodniczący Rady Osiedla Nr 10 „Parcele Zacharzewskie”, Radny Miejski pan Alojzy Motylewski, Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 p. Tomasz Ogórek.

12 stycznia odbył się w naszej szkole już po raz piąty Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jury w składzie: p. Lidia Wojciechowska, p. Romana Ziajka oceniało występy 23 uczestniczek, które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii kl. I-III komisja przyznała I miejsce Julii Derze z kl. I a.

II miejsce zajęła Ania Dura z kl. I a i Maria Wróbel z kl. II b

III miejsce przypadło Nikoli Szczepaniak z kl. II c i Róży Klósak z kl. II b

14 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się część pisemna II Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Tegoroczny temat przewodni brzmi: „Z baśnią i legendą przez wieki…”

 

Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Rada Osiedla nr 9 zorganizowała konkurs plastyczny „Kolędnicy - Wędrownicy" z cyklu „Święta tuż, tuż....", którego rozstrzygnięcie odbyło się w grudniu 2014 r. w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Na konkurs wpłynęło 378 prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi, z czego nagrodzono i wyróżniono 42 prace. Wysoki poziom artystyczny oraz staranność wykonania przedstawiła uczennica naszej szkoły Agnieszka Miętkiewicz, otrzymując wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy.