Uczniowie zrzeszeni w sekcji modelarskiej biorą udział w zajęciach modelarskich, które odbywają się co drugi poniedziałek po 2 godziny. W trakcie trwania zajęć młodzi modelarze doskonalą technikę budowy latawca, modeli balonów, modeli halowych. Poznają metody klejenia modeli redukcyjnych. Mają możliwość podwyższania swoich umiejętności pod okiem doświadczonego instruktora modelarstwa i pasjonatów lotnictwa.

W ramach statutowej działalności UKS „Maratończyk” uczniowie będą brali udział w zawodach organizowany przez Aeroklub Ostrowski takich jak:

- Zawody Modeli Balonów Na Ogrzane Powietrze,
- Młodzi Modelarze Lotnicy Na Start,
- Zawody Modeli Halowych F1N,
- Święto Latawca,
- Modeli Rakiet