UKS „Maratończyk” sekcja modelarska przy SP 11 zorganizował obóz modelarsko – sportowy w dniach od 29.06 – 09.07.2010 r. w Jastrzębiej Górze. W tej wyprawie brało udział 46 uczestników nad, którą opiekę sprawowało 4 wykwalifikowanych wychowawców. W trakcie trwania obozu osiągnięto założone cele i rezultaty, a w szczególności spopularyzowano sport modelarski, rozwinięto zdrową rywalizację sportową, współdziałanie w grupie, zainteresowano różne środowiska społeczne sportem modelarskim. Zajęcia modelarskie i sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród modelarzy oraz dzieci niezrzeszonych w UKS „Maratończyk”. Podczas trwania obozu zorganizowano olimpiadę sportową oraz różne zawody modelarskie.
Dzieci miały możliwość zarówno aktywnego wypoczynku jak i poznania walorów turystyczno – krajoznawczych regionu pomorskiego. Obozowicze chętnie uczestniczyli w zajęciach na basenie oraz w zajęciach rekreacyjno – integracyjnych takich jak: ogniska, dyskoteki, gry i zabawy ruchowe na plaży, festiwal piosenki, karaoke, kąpiele morskie i słoneczne. Zostały zorganizowane wycieczki do Torunia, Cetniewa, Władysławowa, Gdyni, Łeby, Kluk, Szymbarku, na Hel, a w tym rejs statkiem i inne atrakcje. Inicjatorem i organizatorem całego wyjazdu oraz kierownikiem obozu czuwającym nad prawidłowym przebiegiem programu była instruktor modelarstwa lotniczego mgr Małgorzata Kranz. Dzięki dotacji przyznanej przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim dzieci przeżyły wspaniałą przygodę mogąc realizować swoje marzenia o poznawaniu świata. Uczestnicy obozu z nowym bagażem doświadczeń i uśmiechem na twarzach szczęśliwie wrócili do swoich domów by rozpocząć nowy rok szkolny.