W dniach 22-30 października w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się cykl spotkań profilaktycznych dla uczniów klas I-VI. Spotkania te wynikały ze Szkolnego Planu Profilaktyki, który zakłada działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracownika Straży Miejskiej, panią Annę Głodek. Temat spotkań został zróżnicowany: dla dzieci klas I-III ,,Bezpiecznie w kontakcie z osobą obcą”, a dla uczniów klas IV-VI ,,Komunikacja interpersonalna”. Zajęcia dotyczyły zagrożeń jakie mogą spotkać dzieci ze strony osób nieznajomych oraz jak należy się zachować podczas rozmowy z nieznajomym. Uczniowie zdobyli również umiejętności właściwego porozumiewania się z innymi ludźmi.

Nietypowe spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Tematyka zajęć jest zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.