Nasi chętni, mali i pracowici wolontariusze z radością włączyli się w Ogólnopolski Projekt Szkoła z klasą 2.0. Brali udział w licznych przedsięwzięciach polegających na dzieleniu się wiedzą z młodszymi kolegami w szkole, ale szczególnie zaangażowali się w organizację festiwalu 2.0. Była to okazja do podsumowania działań, ale jednocześnie święto naszej grupy wiekowej, na które zaprosiliśmy rodziców. W projekcie oraz w jego prezentacji TIK-aliśmy na okrągło. Poszukiwanie materiałów, dzielenie się stronami internetowymi, komunikacja za pomocą e-maila, fotografia, prezentacja multimedialna, edytor tekstu oraz grafiki to tylko niektóre formy wykorzystane przez nas. W czasie festiwalu pojawił się także komentarz dziecięcy, do którego ilustracją była prezentacja multimedialna. 

Co pokazaliśmy?
Pokazaliśmy efekt miesięcznej pracy nad projektem oraz nabyte całoroczne umiejętności …od kodeksu do festiwalu…
Kiedy i gdzie pokazaliśmy?
W majowe, białe popołudnie…moje dzieci były w trakcie Białego Tygodnia, ale to nie przeszkodziło, żeby połączyć dwóch ważnych uroczystości…
Kto pokazał?
Często w uroczystościach szkolnych pierwsze skrzypce grają nauczyciele…tu było inaczej…dzieci włączone się w przygotowania, w realizację, w przebieg…podziałały jak kojący balsam…
Komu pokazaliśmy?
Rodzice to nasi sprzymierzeńcy od zawsze…tego dnia też byli z nami…
Po co pokazaliśmy?
Pokazaliśmy, żeby pochwalić się, że potrafimy:
• kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe…
• rozbudzać aktywność ruchową…
• przyswajać właściwe przyzwyczajenia higieniczne…
• planować, dzielić się zadaniami, współpracować, cieszyć się efektami…
• budować pozytywne relacje…
• bawić się ucząc…uczyć się bawiąc…
• TIK-ać…Tik-ać i TIK-ać…
Pokazaliśmy to wszystko…żeby promować naszą placówkę w środowisku lokalnym…żeby pokazać jej mocne strony…
Jak pokazaliśmy?
Pokazaliśmy…sercem!
A co w przyszłości?
…nie chcemy kredy i tablicy…chcemy komputerów na lekcji!!!

(gallery}wolontariat/2_2013_2014(/gallery}