Szkolny Klub Wolontariatu przystąpił do programu społecznego „Mały wolontariat”. Honorowy patronat nad akcją objął wicewojewoda poznański, Pan Przemysław Pacia. Program uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający nas świat. Celem programu „Mały Wolontariat” jest: rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na otoczenie, pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach, wspieranie inicjatyw wolontariackich dzieci i młodzieży, budowanie poczucia odpowiedzialności, rozwój zainteresowań i umiejętności oraz promocja życia bez uzależnień.

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”. Tak o wigilii mówił Cyprian Kamil Norwid. Te słowa potwierdzają, że moment dzielenia się opłatkiem jest wspaniałą okazją do wyrażenia życzliwości wobec bliskich i znajomych. Wszystkim zebranym uczestnikom hospicyjnego spotkania opłatkowego towarzyszyła miła atmosfera.

11 grudnia w Forum Synagodze odbył się III Ostrowski Dzień Wolontariatu pod hasłem: „Z wolontariatem przez pokolenia – czyli każdy może zostać wolontariuszem”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu z naszej szkoły. Godnie reprezentowały nas Kornelia Mroczek i Wiktoria Konieczna. Dziewczyny dały publiczne świadectwo, dlaczego są wolontariuszkami, co skłoniło je do pracy oraz jakie korzyści płyną z tego faktu.

Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski IV – VI zorganizowali pomoc dla poszkodowanych rodzin w tragicznym pożarze w Jankowie Przygodzkim. W sprzedaży słodkich cegiełek uczestniczyli nasi uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Pojawili się również hojni darczyńcy indywidualni (dziękujemy Ci Hubercie!). Dzięki naszej wielkoduszności udało się zebrać kwotę 1073,40 zł!

Tradycyjnie już od wielu lat w okresie przedświątecznym organizujemy zbiórkę darów w naszej szkole. Są to zabawki, przybory szkolne oraz artykuły spożywcze o przedłużonym terminie trwałości. Wszystko to przeznaczamy dla naszego zaprzyjaźnionego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie.
9 grudnia nasi wolontariusze pod opieką pani Natalii Mazurkiewicz wraz ze Szkolnym Kołem PCK z Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili dzieci i młodzież z Konarzewa.