Infomacja o wyborze oferty
   
Informacja z otwarcia ofert
   
Ogłoszenie
SIWZ
Opis + załączniki
Rysunki
Przedmiar
STWIOR
Wzór umowy
   
   

 

 

Informacja o przetargu
Rozstrzygnięcie przetargu
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki 1-8
3. Wzór umowy
4. STWIOR
5. Opis zał. 1-9
6. Przedmiar zał. 10
7. Rysunki zał.1-2

ROZSTRZYGNIĘTE

Cyfryzacja Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Batorego 2

w Ostrowie Wielkopolskim  w zakresie:

ETAP II – zakup i montaż urządzeń peryferyjnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

ROZSTRZYGNIĘTE

Rozbudowa, montaż i instalacja oraz uruchomienie szkolnej sieci komputerowej (kablowej) i montaż 3 punktów zakończeń sieci pod punkty dostępowe WiFi.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki 1-7
3. Załącznik nr 8
Wyjaśnienie1
Wyjaśnienie2
4. Załącznik nr 9
5. Załącznik nr 10
6. ROZSTRZYGNIĘCIE