Przewodniczący p. Sebastian Brucki
Zastępca przewodniczącego

p. Łukasz Garczarek

Skarbnik p. Joanna Banasiak
Członkowie p. Elżbieta Barczyńska
p. Robert Pyrdoł