Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmów prezentowanych na stronie.
 • W częściach strony stworzonych przed 2018 rokiem znajdują się fragmenty treści będące faktycznie listami elementów ale nie są one zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
 • Część archiwalna strony szkoły zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 • W częściach strony stworzonych przed 2018 rokiem są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt.
 • Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły - Małgorzata Lubojańska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 62 736 51 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
 • Adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 62 58 22 400, 62 591 78 88

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła posiada podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • W szkole znajduje się toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy dostosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych.