Biblioteka na Was czeka!

W naszej szkole zostało odnowione pomieszczenie biblioteki szkolnej. Dziś, każdy uczeń może przyjść do większego i jaśniejszego pomieszczenia, w którym znajdzie ulubione książki i otrzyma komplet podręczników. Biblioteka stwarza użytkownikom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej poszerzania i pogłębiania. Kształtuje kulturę czytelniczą, a także dostarcza materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji, zajęć dodatkowych, pracy domowej ucznia, zainteresowań). Znajdują się w niej zbiory literatury pięknej, popularno-naukowej, młodzieżowej, dziecięcej, a także księgozbiór podręczny.

W czasie epidemii praca biblioteki dostosowana jest do wytycznych MZ, MEN oraz GIS. Zapraszamy wszystkich uczniów do odwiedzenia Naszej Biblioteki.