Regulamin Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim

 1. Biblioteka pracuje w oparciu o dokumenty: Statut Szkoły, Plan Pracy Biblioteki Szkolnej; uwzględniawytyczne MZ, GIS i MEN oraz zasady funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.
 2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Czytelnik przebywający w bibliotece przestrzega zasad bezpieczeństwa sanitarnego: ma zakryte usta i nos oraz dezynfekuje ręce przy wejściu do pomieszczenia.
 4. Czytelnik posługuje się kartą biblioteczną, którą zobowiązany jest pokazać bibliotekarzowi przy każdorazowym wypożyczaniu czy oddawaniu książek i innych zasobów biblioteki.
 5. Książki i inne zasoby biblioteczne można wypożyczyć tylko na swoje nazwisko, na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia.
 6. Lektury wypożyczane są na okres jednego miesiąca bez możliwości przedłużenia.
 7. Uczeń może posiadać na swoim koncie bibliotecznym maksymalnie 5 książek w tym 2 lektury.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek i innych zbiorów biblioteki.
 9. Jeżeli wypożyczona książka zostanie zniszczona lub zgubiona, uczeń zobowiązany jest do odkupienia takiego samego egzemplarza lub innego, określonego przez bibliotekarza.
 10. Każdy czytelnik zobowiązany jest do oddania wszystkich książek tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

Na terenie biblioteki:

 • nie należy spożywać posiłków ani napojów,
 • należy mieć czyste ręce, aby nie niszczyć książek,
 • należy dbać o kulturę słowa i zachowania, gdyż każde wykroczenie będzie skutkowało ujemnymi punktami z zachowania,
 • należy stosować się do poleceń bibliotekarza.