Zasady funkcjonowania Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim w czasie pandemii COVID-19

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawiewytycznych MZ, GIS i MEN.

Celem procedur jest:

 • - dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracownika biblioteki oraz użytkowników,
 • - minimalizowanie ryzyka zakażenia bibliotekarza oraz czytelników,
 • - ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem,
 • - umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej i zwrotu wypożyczonych pozycji.

Obowiązki czytelników:

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 2. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. W przypadku większej liczby osób chcących korzystać z biblioteki, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 - 2 m .
 3. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego:
  1. uczeń przebywając w bibliotece szkolnej ma zakryte usta i nos.
  2. uczeń przy wejściu do biblioteki używa płynu dezynfekującego lub ma założone jednorazowe rękawiczki.
 4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

Obowiązki bibliotekarza:

 1. Pracownik biblioteki stosuje zasady profilaktyki zdrowotnej: dezynfekuje ręce lub zakłada jednorazowe rękawiczki ochronne.W czasie obsługi użytkowników ma założoną maseczkę lub przyłbicę, zakrywając usta i nos.
 2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu i odłożone w wyznaczone miejsce w celu poddania ich 2-dniowej kwarantannie.
 3. Po przyjęciu książek od czytelnika, bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje ręce i blat, na którym leżały książki.
 4. W celu zminimalizowania możliwości zakażenia wirusem, w bibliotece zostaje umieszczona osłona zapewniająca zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 5. Bibliotekarz dba o wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatury, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.