Uroczysta akademia w ,,Dniu Wspomnień o Patronie”

W piątek 15.02.2019 r. nasza szkoła obchodziła "Dzień Wspomnień o Patronie”. Z tej okazji zostały przygotowane dwa uroczyste apele dla klas IV-V i VI-VII, by uczcić pamięć kapitana Mirosława Feriča w 77. rocznicę Jego śmierci. Apele rozpoczęły się przypomnieniem sylwetki Naszego Patrona przez Panie Dyrektor oraz Wicedyrektor. Kapitan Mirosław Ferič urodził się w 17 czerwca 1915 roku w Travniku w Austro-Węgrzech. W 1919 roku wraz z matką wrócił do Polski i uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Był doskonałym sportowcem i harcerzem V Drużyny imienia Tomasza Zana. Koledzy ze szkolnej ławy nazywali go "Mika”, a w Anglii mówili na niego "OX”. Uroczystości uświetnione zostały przez uczniów naszej szkoły recytacją wierszy: "Lotnicy”, "My z historii wydarzenia te znamy”, "Leciałem naprowadzony rozkazem na chmurę”, "Śmierć lotnika” i fragmentami wspomnień kolegów Feriča. Uczniowie, wykorzystując swoje wokalne zdolności, zaśpiewali również kilka piosenek: "Marsz Lotników”, "Orła cień” i "Do słońca leć”. Odczytano również fragment ostatniego listu do Dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów syna naszego Patrona- Filipa Feriča Methuen’a: "Będę o Was wszystkich myślał, kiedy będziecie obchodzić Dzień Wspomnień o Patronie Szkoły, a ja w tym czasie odwiedzę grób mojego ojca w Norhwood Hills”. Uroczystości były też okazją do wręczenia uczniom nagród za zajęte miejsca w konkursach zorganizowanych specjalnie z myślą o obchodach rocznicowych i wspomnieniach o kapitanie Feriču . Miłą niespodzianką na uroczystości z okazji "Dnia Wspomnień o Patronie” była wizyta i uczestnictwo na drugim apelu gości z Czech – pani Dyrektor, nauczycieli i uczennicy z Zokladni Skoly Rokycanova, która mieści się w Sokolov’ie.