W ostatnim tygodniu listopada, podczas godzin wychowawczych oraz lekcji wychowania fizycznego, uczniowie klas czwartych realizowali Program Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej - Bieg po zdrowie. Inicjatorem akcji jest Główny Inspektorat Sanitarny, a honorowy patronat sprawują nad nią Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Głównymi celami programu jest: zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży; pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia. Podczas cyklu zajęć dzieci miały okazję dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły. Podsumowaniem działań podjętych w ramach programu, było tworzenie prac plastycznych zatytułowanych– Bieg po zdrowie.