W czerwcu br. podsumowano akcję polonistyczno-czytelniczą „Kącik Dobrych Myśli”. Została ona zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przez nauczycielki języka polskiego oraz bibliotekarkę. Jej celem było rozbudzenie w uczniach kreatywności, chęci poszukiwania, pogłębienie zainteresowań polonistycznych i czytelniczych oraz ćwiczenie pięknego, kaligraficznego zapisu zwrotów w języku polskim. Zadanie uczestnika polegało na odnalezieniu ciekawego cytatu z ulubionej książki oraz odręcznym, starannym i estetycznym zapisaniu go wraz podaniem tytułu utworu i autora. Uczeń mógł także ozdobić cytat lub namalować do niego ilustrację. Dzieci przynosiły prace w ciągu maja, a już dziś w naszej szkole na korytarzu pierwszego piętra można podziwiać  wystawę „Kącik Dobrych Myśli”.

Dziękujemy wszystkim za aktywne włączanie się w akcję.