Nasza szkoła "Szkołą Myślenia Pozytywnego 2020"

Z dumą informujemy, że dzięki uczestnictwu w programie „Myślę pozytywnie”, nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Myślenia Pozytywnego 2020”. MP to program kompleksowego wsparcia dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.
W ramach ww. działania przez cały rok współpracowaliśmy z Instytutem Edukacji Pozytywnej nad wspieraniem zdrowia psychicznego naszych uczniów i uczennic. Program ten współfinansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ze środków własnych Instytutu Edukacji Pozytywnej.
Aby uzyskać certyfikat podjęliśmy następujące zadania:
• wzięliśmy udział w szkoleniach on-line dla nauczycieli z zakresu komunikacji bez przemocy oraz mediacji w szkole,
• skorzystaliśmy ze scenariuszy zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów i uczennic, zajęcia takie jak: „Kilometry dobra” czy „Dni wartości” cieszyły się dużym zainteresowaniem,
• korzystaliśmy z e-konsultacji i wsparcia dla szkoły oferowanego przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej na specjalnej platformie wdrożeniowej,
• skorzystaliśmy z pakietów pomocy edukacyjnych, gier oraz innych narzędzi do codziennej pracy z uczniami i uczennicami,
• wykorzystywaliśmy specjalne materiały szkoleniowe na zajęcia dla uczniów i uczennic.
Dobre samopoczucie i umiejętność pozytywnego myślenia pomagają w osiąganiu wyznaczonych celów, wydłużają życie i dają poczucie szczęścia.
Warto więc zastanowić się, co by się stało, gdybyśmy od dzisiaj zaczęli zmieniać nastawienie do ludzi, nasze codzienne nawyki, podejście do nauki i szkoły? Może moglibyśmy codziennie rozpoczynać przygodę z lekcjami, stosując pozytywne myślenie? To właśnie w szkole spędzamy większość swojego czasu, dlatego warto skupić się wokół jej korzystnych aspektów. Pogodne myślenie daje siłę do uwierzenia w siebie, budowania wartościowych relacji, dbania o własne bezpieczeństwo w stosunkach międzyludzkich, a także o rozwój zgodny ze społecznie przyjętymi wartościami.
Mimo uzyskania certyfikatu szkoła pozostaje we współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej, aby w roku 2021 kontynuować kompleksowe wsparcie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Koordynatorzy projektu „Myślę pozytywnie 2020”: p. Dorota Siudy i p. Kornelia Urbaniak