W ostatnim tygodniu marca odbył się w naszej szkole konkurs pod hasłem ,,Palić, nie palić - oto jest pytanie?'', skierowany do uczniów klas V. Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością i wykonać fotografię, promującą zdrowy styl życia, wolny od palenia tytoniu oraz inhalowania się e-papierosami. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy Va - Julia Kaźmierczak, której praca będzie reprezentować naszą szkołę w etapie powiatowym. Jury przyznało również wyróżnienie uczniowi klasy Vb - Jakubowi Rychlickiemu. Koordynatorem etapu szkolnego była Pani Żaneta Moskal-Giel.