Uczniowie SP11 biją rekord w resuscytacji

Od wielu lat uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 11 uczą się udzielania pierwszej pomocy. Placówka posiada fantomy i inne pomoce dydaktyczne przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, podczas nich dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, takich jak: sprawdzenie przytomności, prawidłowe wzywanie służb ratunkowych, sprawdzenie oddechu, zastosowanie pozycji bocznej oraz wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkoła aktywnie włącza się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

W związku z tym 16 października 2018 roku uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych razem z całą Polską przystąpili do pobicia światowego rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Punktualnie o godzinie 12.00 odbyły się zajęcia z dziećmi z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Dzięki programowi już od najmłodszych lat dzieci kształtują umiejętność prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach, w których odpowiednia wiedza i szybka reakcja może uratować życie drugiemu człowiekowi.