Informujemy, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, pozytywnie ocenił wniosek naszej szkoły i udzielił nam dofinansowania na zakup sprzętu multimedialnego. Zgodnie z złożonym wnioskiem, szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup czterech zestawów multimedialnych (tablica multimedialna oraz rzutnik) w wysokości 14.000,00 zł. Po podpisaniu umowy, już niedługo, nasze pracownie wzbogacą się o kolejny nowoczesny sprzęt multimedialny.