Założenia programu rządowego AKTYWNA TABLICA

Około 16 tys. szkół w Polsce i za granicą ma do końca 2019 r. otrzymać tablice interaktywne oraz inny sprzęt wykorzystywany do pracy z uczniami. Rząd uruchomił program "Aktywna tablica". Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Na realizację programu w latach 2017-2019 ma zaostać przeznaczonych 279 mln 316 tys. zł. W 80 proc. (tj. 224 mln zł) są to pieniądze z budżetu państwa, a w 20 proc. - z wkładu własnego samorządów. W 2017 r. państwo przeznaczy na program 84 mln zł, w 2018 r. - 70 mln zł, a w 2019 r. - 70 mln zł.

O pieniądze za zakup tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięków czy interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej minimum 55 cali będą mogły starać się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą oraz publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych.

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu w roku 2017 planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne do 5582 szkół.