Uczniowie klas drugich i trzecich, w ramach zajęć rozwijających z muzyki, przystąpili do ogólnopolskiego konkursu „Hymnem szkoły zapraszamy” organizowanego przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz kultury wspólnego śpiewania, a także ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych najmłodszych. Zadaniem konkursowe polegało na wykonaniu przez całą klasę hymnu szkoły. Za przygotowanie muzyczne odpowiadała pani Natalia Janowska, za pomysłowość wykonania i walory artystyczne odpowiadali wychowawcy klas drugich i trzecich. Rejestracją nagrania zajęła się pani Natalia Michalska.

Efekty pracy wszystkich klas zostaną opublikowane na stronie facebookowej organizatora konkursu (Fundacja Honor Pomagania Dzieciom/Facebook), a nagranie, które otrzyma największą ilość polubień, otrzyma specjalną nagrodę publiczności.