Projekt edukacyjny z okazji 80. rocznicy Bitwy o Anglię

Od początku roku szkolnego uczniowie Jedenastki wraz z nauczycielami pracują nad projektem edukacyjnym poświęconym obchodom 80. rocznicy Bitwy o Anglię. Nadrzędnym celem projektu jest rozwijanie kompetencji informatycznych. Podczas pracy nad wyzwaniem uczniowie mają możliwość poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji. Wspólne działania zmuszają ich do kreatywnego i innowacyjnego wykorzystywania dostępnych narzędzi komputerowych, aplikacji, programów, edytorów etc.
Ponadto, uczestnicy projektu mają okazję współpracować, wymieniać się zadaniami, wchodzić w nowe, nieznane role. Bardzo ważne jest także kształtowanie umiejętności krytycznego i bezpiecznego korzystania ze źródeł internetowych.

Już niedługo, bowiem 23 października, odbędzie się podsumowanie pracy nad projektem. Przez dwie godziny uczniowie i nauczyciele będą mieli okazję wymienić doświadczenia i podziwiać rezultaty swoich starań. Nie możemy się doczekać, a już dziś prezentujemy efekt końcowy jednego z zadań - plakat promujący wydarzenie zaprojektowany przez klasę 6c.