Sala Tradycji naszej szkoły jest miejscem, gdzie gromadzimy i wystawiamy pamiątki  po naszym patronie pilocie Mirosławie Feriću  oraz jego bliskich. Zbiory te gromadzimy od 1984 roku.  Ukazują one najistotniejsze fakty z życia patrona szkoły oraz są związane z jego kolegami lotnikami z Dywizjonu 303. 

Autorem projektu Sali Tradycji jest historyk, plastyk, pasjonat lotnictwa- pan Marian Nowak. W sali znajdują się gabloty, w których wystawiamy kolekcję modeli samolotów  wojskowych, które przekazał nam pasjonat lotnictwa, pan Jerzy Cichocki z Kalisza. W naszych zbiorach mamy również flagę polskiego lotniska wojskowego w Anglii , na którym stacjonował Dywizjon 303, przekazaną szkole przez pana Tadeusza Stawowego. Najważniejszą częścią zbiorów są osobiste pamiątki po patronie, np.  albumy ze zdjęciami  Mirosława Ferića, jego pamiętnik z wyprawy kajakowej, autograf z klasy maturalnej czy angielski akt zgonu naszego bohatera. Nasza szkoła już dwukrotnie gościła syna patrona szkoły pana Philipa Methuena-Ferića, który ze wzruszeniem oglądał w Sali Tradycji fotografie ojca, których wcześniej nie widział.

Nasi uczniowie podczas wystaw  mogą pogłębić swoją wiedzę o patronie szkoły i poznać cząstkę historii polskiego lotnictwa.

 

relacja i zdjęcia:  R. Paszkowiak