Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića jest placówką sprzyjającą nauce, rozwijaniu uzdolnień oraz kompetencji kluczowych. Stawia na rozwój, uwzględniając możliwości każdego ucznia.

Do naszej szkoły uczęszcza 464 uczniów. Nad ich wykształceniem czuwa 44 nauczycieli, a nad sprawnym działaniem szkoły 2 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

OFERUJEMY naszym uczniom:

 • udział w innowacjach pedagogicznych i projektach edukacyjnych,
 • naukę gry w szachy w kl. I-III,
 • zajęcia programowania i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Jimu i mBot, tabletów, smartfonów oraz programów komputerowych,
 • zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego,
 • kontakty międzynarodowe,
 • udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, które pozwalają odkrywać i rozwijać uzdolnienia,
 • spotkania harcerzy szczepu „Jedenastka”,
 • naukę w klasach sportowych o profilu piłki ręcznej chłopców i piłki koszykowej dziewcząt,
 • zajęcia sportowe w ramach programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki „SMOK”,
 • zajęcia sportowe z piłki ręcznej, piłki nożnej i gimnastyki akrobatycznej w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy 2022”,
 • udział w programie szkolnego koła wolontariatu.

UCZYMY:

 • postępowania w razie wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”,
 • oszczędzania w ramach programu edukacji finansowej, prowadzonego przez PKO Bank Polski - Szkolne Kasy Oszczędności,
 • bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym z wykorzystaniem Miasteczka Ruchu Drogowego,
 • bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • samorządności i demokratycznych postaw,
 • otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka, angażując się w działania Klubu Szkół UNICEF.

ZAPEWNIAMY:

 • wielokierunkowy rozwój umysłowy i fizyczny uczniów,
 • edukację przy użyciu nowoczesnych środków dydaktycznych,
 • opiekę pielęgniarską,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną, profilaktyczno – terapeutyczną oraz logopedyczną,
 • realizację działań o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym.

POSIADAMY:

 • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne komputery, tablice interaktywne, rzutniki, sprzęt audio i video oraz pracownię komputerową z programowalnymi robotami oraz multimedialnymi zestawami do nauki podstaw programowania.

101 - sala języków obcych,

202 - sala matematyczna,

201 - sala historyczna, 

203 - sala języka polskiego,

204 - sala muzyczna,

205 - sala plastyki i techniki,

206 - sala matematyczno - fizyczna,

207 - sala języka polskiego,

208 - sala przyrodnicza,

210 - sala informatyczna,

 • sale dla kl. I-III: 102, 103,104, 105, 106, 108, 109, 02, sala chabrowa
 • 2 sale sportowe, w tym pełnowymiarową halę sportową,
 • zewnętrzne boisko wielofunkcyjne przystosowane do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego,
 • boisko rekreacyjno – sportowe ze strefą street workout,
 • minisiłownię,
 • Miasteczko Ruchu Drogowego,
 • plac zabaw,
 • gry edukacyjne i sprawnościowe na świeżym powietrzu,
 • zewnętrzne stoły tenisowe,
 • strefę szachów plenerowych,
 • parking rowerowy,
 • bibliotekę z czytelnią,
 • stołówkę, gdzie uczniowie spożywają obiady i korzystają z usług sklepiku,
 • 2 świetlice:

I – 6:30-15:00

II – 12:00 – 17:00,

 • gabinet terapii pedagogicznej,
 • gabinet terapii logopedycznej,
 • gabinet psychologa/pedagoga specjalnego,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej.

W ostrowskiej „Jedenastce” odbywają się także spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory naukowe, akademie, rajdy piesze i rowerowe, wycieczki edukacyjne oraz imprezy integrujące środowisko, rodziców, uczniów i nauczycieli. Tradycją szkoły są letnie i zimowe obozy oraz półkolonie.

Życie szkoły znajduje swoje odbicie na łamach gazety szkolnej „Ox” i Uczniowskiej Telewizji 11TV.

Działania placówki wspiera Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki”, które podejmuje różne inicjatywy o charakterze kulturalnym, artystycznym, społecznym i edukacyjnym. Przy szkole działa prężnie Uczniowski Klub Sportowy „Batory”.

Mamy ambicje uczyć efektywnie i wychowywać skutecznie.