80.rocznica wybuchu II wojny światowej

W niedzielę 1 września 2019 roku w 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w Ostrowie odbyły się uroczystości w miejscach pamięci narodowej. Kwiaty i znicze złożone zostały pod tablicą upamiętniającą Jana Ładubca - pierwszą ofiarę napaści hitlerowskiej w Ostrowie oraz pod obeliskiem ku czci żołnierzy 60. Pułku Piechoty. W kościele pw. Najświętszego Zbawiciela została odprawiona Msza święta w intencji poległych oraz pomordowanych w latach wojny.

Władze samorządowe miasta, parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze oraz młodzież ostrowskich szkół złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej. W tych podniosłych uroczystościach naszą szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: chorąży - Pascal Urbański i Mateusz Franka oraz asysta - Kinga Dekert i Kornelia Namysł.