27 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - pan Sebastian Górski, Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla nr 10 „Parcele Zacharzewskie” - pani Marta Szczepaniak, Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11 - pan Sebastian Brucki, Dyrektor Przedszkola nr 14 „Maluszek” - pani Magdalena Bielska oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola nr 12 „Tęcza” - pani Marlena Mikołajewska. W ślubowaniu udział wzięli również: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 - pani Małgorzata Lubojańska wraz z wicedyrektor szkoły - panią Ewą Wulbach, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice Pierwszoklasistów.

Na początku uroczystości głos zabrała pani dyrektor, która zwracając się do pierwszoklasistów, życzyła im, aby czas spędzony w szkole był owocny w sukcesy oraz bogaty w niezapomniane wspomnienia. Pani dyrektor podziękowała również Rodzicom za ogrom zaufania jakim obdarzyli grono pedagogiczne i zapewniła o zaangażowaniu szkoły w proces edukacyjny, wychowawczy i opiekuńczy.

Następnie głos oddano pierwszoklasistom i zaproszono na część artystyczną. Najmłodsi zaprezentowali publiczności swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz recytatorskie. Występy ożywiły rekwizyty w postaci kolorowych chustek, alfabetu i instrumentów muzycznych. W drugiej części uroczystości dzieci złożyły uroczystą przysięgę na Sztandar Szkoły, zapewniając, że będą dobrymi i uczciwymi uczniami, będą dbali o dobre imię swojej klasy i szkoły, szanowali nauczycieli, rodziców i kolegów, kochali swoją Ojczyznę oraz czcili pamięć patrona szkoła – Mirosława Ferića. Następnie odbył się akt pasowani na uczniów, którego dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pan Sebastian Górski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 pani Małgorzata Lubojańska. Na zakończenie wszyscy uczniowie odebrali upominki – kuferek z przyborami do pisania i malowania oraz list gratulacyjny od Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beaty Klimek.

Uroczystość ślubowania była bardzo ważnym wydarzeniem dla uczniów oraz ich rodziców, którzy opuszczali szkołę pełni dumy i wzruszenia.