Ślubowanie klas pierwszych

25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mirosława Ferica odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Zaproszeni goście - dyrekcja szkoły i rodzice wraz z dziećmi, wspólnie przeżywali te ważne chwile. Swoim zespołom klasowych towarzyszyli wychowawcy – Małgorzata Wystemska (klasa 1a), Marika Piaskowska (klasa 1b) i Magdalena Banasiak (klasa 1c). Na początku odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się główni bohaterowie tego dnia, czyli pierwszoklasiści. Dzieci pochwaliły się publiczności swoimi umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi oraz pokazały, czym jest dla nich miłość do Ojczyzny. Uczniowie zaprezentowali także wierszyki o zasadach dobrego zachowania oraz o przepisach ruchu drogowego. Dzieci, za wykazanie się tymi umiejętnościami, otrzymały statuetki, a tym samym zdały „egzamin na ucznia”.

Część oficjalna ślubowania, prowadzona przez Panią Arletę Doktór, rozpoczęła się wejściem sztandaru. Przysięgę składało 59 uczniów. Po pasowaniu przez Dyrektora szkoły - Panią Małgorzatę Lubojańską i Wicedyrektora - Panią Ewę Wulbach, każde dziecko otrzymało dyplom i kuferek plastyczny ufundowany przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Panią Beatę Klimek. Po zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie z wychowawcami, podczas którego dzieci otrzymały upominki ufundowane przez rodziców. Koordynatorem uroczystości ślubowania była Małgorzata Wystemska. Pomocą przy organizacji przedsięwzięcia służyli uczniowie starszych klas.