Dzień Życzliwości

21 listopada br., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jego celem jest zachęcanie do czynienia dobra. Z tej okazji uczniowie klas I-III wykonali Drzewka Życzliwości. Przed wykonaniem pracy plastycznej Jedenastkowicze uczestniczyli w zdalnych spotkaniach z wychowawcami. Podczas edukacji społecznej uczniowie zapoznali się z krótkim filmem animacyjnym, a także wyjaśniali, jak ważna dla każdego człowieka jest potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, a także mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.

 Pamiętajmy, bądźmy życzliwi codziennie, a nie tyko od święta!