Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII w roku szkolnym 2022-2023:

Przewodnicząca: 

Z-ca przewodniczącej: 

Członkowie:

Do Rady Dużego Samorządu Uczniowskiego dostali się (kolejność wg ilości otrzymanych głosów):

Natalia Bednarek 8b

Gabriela Koziołek 8b

Maja Szczotka 7a

Julia Adamczak 6b

Patryk Jankiewicz 8a

Hanna Wodniczak 5b

Aleksander Brucki 6a

Anna Wiącek 4a

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS IV-VIII: Ewa Gil

SKŁAD MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2022-2023: 

Przewodniczący: 
Z-ca: 
Sekretarz: 

Członkowie:

Zarząd Małego SU:

Kornelia Wiącek 3c - przewodnicząca

Olga Matysiak 2b – zastępca przewodniczącej

Lena Galewska 3b – sekretarz

Zofia Kaczorowska 2a – członek

OPIEKUN MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III: Agata Stempniewicz