a

W drugim okresie roku szkolnego Jedenastka dołącza do Klubu Szkół UNICEF – inicjatywy edukacyjnej, zrzeszającej placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Uczestnictwo w klubie ma jeden nadrzędny cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej. Pierwsze działania w ramach pracy klubu już wkrótce!