unicef 1W drugim okresie roku szkolnego Jedenastka dołączyła do Klubu Szkół UNICEF – inicjatywy edukacyjnej, zrzeszającej placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Uczestnictwo w klubie miało jeden nadrzędny cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej. W pierwszych miesiącach działania klubu skupiono się głównie na poszerzaniu wśród uczniów wiedzy o UNICEF-IE.

 

 

unicef


W ramach pracy KLUBU powstał Kącik UNICEF, zawierający najważniejsze informacje o powstaniu i działalności tej instytucji, a także powołano grupę uczniów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o ww. organizacji. Podczas pandemii, w ramach pracy klubu, wymieniano się sposobami na zdrowe i bezpieczne spędzenia czasu wolnego.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym klub będzie miał możliwość prężnego rozwoju i z chęcią zaangażuje się w działania propomocowe na rzecz słabszych i potrzebujących.