1 wwwWe wtorek, 29 października br., gościliśmy w naszej szkole delegację ze szkoły partnerskiej z Sokolov - panią dyrektor Petrę Siskovą i nauczycielkę języka angielskiego - Eliskę Brozovą. Nasi goście przyjechali z prezentem dla całej społeczności szkolnej. Tym prezentem jest telewizor, dzięki któremu codziennie będziemy mogli komunikować się z uczniami i nauczycielami z Czech. Mamy nadzieję, że będzie to dobry początek bliskiej współpracy między naszymi szkołami.

Nasza wymiana zakłada określone cele do zrealizowania. Są nimi: zwiększenie motywacji do nauki języków obcych, rozwój postaw otwartości i tolerancji dla innych kultur, a także, w przyszłości, wzrost zagranicznej mobilności. Liczymy na zaangażowanie ze strony wszystkich uczniów i nauczycieli.