23 czerwca br., w przeddzień zakończenia roku szkolnego, pani Dyrektor i nauczyciele dokonali podsumowania wyników nauczania i wychowania. Apele odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. Pan Roman Paszkowiak wręczył podziękowania za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, które otrzymali uczniowie: I skład: Oskar Margiela chorąży, Julia Mazur i Maria Susłowska asysta (kl. 8c); II skład: Jakub Banasiak chorąży (8a), Gabriela Grzegorowska i Natalia Owczarek asysta (8b).

Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2022 otrzymali: - w kategorii: Żaczek (kl.2) – Joanna Jambroziak i Isabella Oudebeek, - w kategorii: Maluch (kl.3) – Anna Wiącek, Oliwia Drożdżyńska, - w kategorii Kadet (kl.7) – Magdalena Nowacka.

Mistrzowie Matematyki w Szkolnym Konkursie Matematycznym o Medal Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim: - Filip Będkowski, kl. 1b, - Adrian Łuczak, kl. 2b, - Bruno Biernacik, kl. 3c. Z kolei w klasach 4 -8 przyznano nagrody: SuperRachmistrz klas 4 - Mikołaj Adamek, SuperRachmistrz klas 5 - Patryk Maćkowiak, SuperRachmistrz klas 6 - Blanka Matysiak, SuperRachmistrz klas 7 - Piotr Kołodziej, SuperRachmistrz klas 8 - Maja Miądowicz.

Mistrzowie Ortografii w Szkolnym Konkursie Ortograficznym o Medal Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim: - Adrian Łuczak, kl. 2b, - Tatiana Konowalska, kl. 3b. W kategorii kl. 4-6 laureatem Dyktanda na medal został Michał Kempiński z kl. 4 b, a w kategorii kl. 7-8 – Jakub Banasiak – uczeń kl. 8 a.

Aleksandra Krysztofiak otrzymała wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim.

Najlepszym Czytelnikiem Roku Szkolnego 2021/2022 w klasach 1-3 została Zuzanna Jędraszak, a w klasach IV – VIII: Weronika Jurasik. Sandra Zielińska została wyróżniona za pracę w Szkolnym Klubie Książki "Sówki" oraz wkład włożony w rozwój czytelnictwa szkoły.

Ogłoszono także wyniki konkursu języka angielskiego The Big Challenge oraz wręczono dyplomy za aktywny udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” i plakietki za 100% frekwencję.

Na koniec przewodnicząca szkoły, Julia Adamczak, w imieniu wszystkich uczniów złożyła podziękowania Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za całoroczny trud i życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.