logo

6 lutego br. odbyły się apele podsumowujące osiągnięcia uczniów klas I-VIII w pierwszym okresie nauki. Spotkanie zorganizowane przez Samorząd Uczniowski zachęciło wszystkich do chwili refleksji nad minionym półroczem. Apele były świetną okazją do podsumowania naszych osiągnięć, sukcesów oraz docenienia własnych postępów.

Wyróżniono uczniów, którym udało się osiągnąć najwyższe wyniki w nauce oraz poprzeć to wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem. Uczniowie, którzy osiągnęli 100 % frekwencję, a było ich aż 18, otrzymali pamiątkową plakietkę. W klasach I-III wyróżniono 59 uczniów, którzy odznaczyli się mianem „Wzorowego Ucznia”. Nagrodzono także 11 przedstawicieli klas młodszych ze 100% frekwencją.

Przedstawiciele SU zwrócili uwagę na ważną kwestię bezpieczeństwa podczas nadchodzących ferii zimowych.

Na zakończenie apeli Pani Dyrektor Małgorzata Lubojańska pogratulowała uczniom sukcesów oraz życzyła wszystkim wspaniałego i aktywnego wypoczynku.