W maju br. uczniowie klasy 1a i 1c zakończyli realizację całorocznego projektu edukacyjnego „Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?” zaproponowanego przez Uniwersytet Dzieci. Pierwsza część projektu składała się z dwóch lekcji na rozgrzewkę. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego każdy z nas jest inny oraz jak uczyć się koncentracji uwagi.

W trakcie zajęć tematycznych uczniowie sprawdzili, czy trójkąt może być kwadratem, poznawali właściwości figur, określali ich kształty, przeliczali liczbę boków, a także układali różne obrazki z figur geometrycznych.

Podczas realizacji lekcji „Czy wszyscy ludzie są tacy sami?” pierwszoklasiści porównali zdjęcia wyglądu ludzi pochodzących z różnych stron świata, obejrzeli miniwykład i dowiedzieli się, z czego wynikają te różnice. Wykorzystując różne zmysły, zbadali produkty spożywcze, a biorąc udział w quizie, odkryli ciekawe zwyczaje żywieniowe ludzi z całego świata. Przygotowali szkic swojego ulubionego stroju i porównali ubiór ludzi wywodzących się z innych kultur.

W czasie zadań wynikających z projektu dzieci doświadczyły również, jak widzą zwierzęta, dzięki specjalnie ułożonym słomkom, spojrzeli na świat oczami owadów. Zapoznali się z pojęciem złudzenia optycznego. Niektóre dzieci były nieco zaskoczone, gdy zauważyły, jak łatwo czasami nasz wzrok daje się oszukać, jak zwierzęta potrafią maskować się w swoim naturalnym środowisku, aby przetrwać.

Poza tym uczniowie dowiedzieli się, czym są wiosenne porządki, na czym one polegają i jak należy je przeprowadzać. Dzieci poznały pojęcia zbiorów oraz ich części wspólnej. Bardzo chętnie opowiadały także o swoich kolekcjach i z zainteresowaniem obejrzały film, w którym znana krakowska kolekcjonerka opowiada o tym, jak porządkuje swoją kolekcję.

Na zajęciach opowiedzieliśmy sobie także na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Uczniowie poznali szereg zasad, które uczestnik ruchu powinien znać, rozmawialiśmy o znakach drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz powtórzyliśmy podstawowe kierunki prawo - lewo. Dzieci dowiedziały się, jak dotrzeć w zaplanowane miejsce, posługując się mapą i jak zachowywać się na drodze, żeby nie spowodować zagrożenia dla siebie ani dla innych. Przy okazji realizacji tego scenariusza wykorzystaliśmy „Autochodzik”, który uczy samodzielności w ruchu drogowym. Dzieci z zaciekawieniem oglądały miniwykład pracowniczki Urzędu Miasta Krakowa i dowiedziały się, kto steruje światłami w mieście.

Ostatnia lekcja pt. „Po co nam Unia Europejska?” przybliżyła dzieciom pojęcie Unii Europejskiej. Dzieci przekonały się, że ustalenie reguł obowiązujących wszystkich w grupie, nie jest łatwym zadaniem. Zajęcia rozpoczęły się od bajki, która stanowiła alegorię powstania Unii Europejskiej. Następnie pierwszoklasiści wcielili się w role zwierząt - państw członkowskich, których zadaniem było rozsądzić, w jaki sposób pogodzić sprzeczne interesy poszczególnych grup zwierząt. Pracując w zespołach, uczniowie rozpatrzyli problemy, które mogą dotyczyć państw członkowskich i próbowali ustalić zasady obowiązujące wszystkich mieszkańców zjednoczonej Europy.

Na zakończenie projektu wszyscy uczniowie otrzymali indeksy i pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w projekcie zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci.