14 października br. odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: ks. prałat Sławomir Grześniak, przewodniczący Rady Rodziców – p. Sebastian Brucki, dyrekcja, nauczyciele oraz delegacje klas. Prowadząca spotkanie, p. Ewa Gil, zwróciła uwagę na fakt, iż powinniśmy docenić to, że przede wszystkim mamy prawo, a nie obowiązek się uczyć, a edukacja, nauka, wiedza – to wartości, których niejednokrotnie nie doceniamy, traktujemy je jako oczywiste, dane na zawsze. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – p. Małgorzata Lubojańska, która podkreśliła wyjątkowość chwili. Pani Dyrektor wyraziła słowa wdzięczności i uznania dla pracy nauczycieli oraz pracowników szkoły, po czym złożyła im życzenia niekończącej się pasji i wszelkiej pomyślności.

Po krótkiej przemowie nastąpiło wręczenie Nagród Dyrektora nauczycielom oraz pracowniom administracji i obsługi.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Klasa 8c przeniosła nas na zajęcia z wychowawcą, podczas których przygotować mieli akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczycielki jednak nie było. To uczniowie, we współpracy z chórem, zespołem tanecznym i klasą 3b, musieli się zaangażować i zrobili to koncertowo. Uraczyli nas swoim śpiewem, tańcem, recytacją oraz umiejętnościami aktorskimi. Na koniec uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze.

Za część artystyczną odpowiedzialni byli: Ewa Gaweł, Mariola Szyszka, Natalia Janowska i Żaneta Moskal-Giel. O dekorację zadbała Anna Wikło.

Wystąpili: klasa 8c, klasa 3b, chór szkolny, zespół taneczny.