W dniach 7-22 października br. odbyła się kolejna edycja CodeWeek, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania. Jest to inicjatywa, w ramach której europejskie państwa stają do przyjacielskiej rywalizacji – ścigają się w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W przedsięwzięciu tym wzięli udział również najmłodsi uczniowie naszej szkoły.

Dzieci miały okazję do tworzenia krótkich animacji w aplikacji Scratch Junior na tabletach i tablicy interaktywnej. Na lekcjach informatyki rozwijały umiejętność programowania, wykonując zadania na platformie Allcancode oraz korzystając z wirtualnej maty do kodowania. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci kodowały także bez komputera, za to przy użyciu kolorowych kartoników i zaszyfrowanych ilustracji. Uczniowie pracowali także z zakodowaną tabliczką mnożenia oraz rozwiązywali zadania w ćwiczeniach.

Podjęte działania przyczyniły się do rozwoju intelektualnego, koncentracji uwagi, doskonalenia orientacji przestrzennej, integracji zespołu klasowego oraz doskonalenia myślenia abstrakcyjnego i logicznego.