19 i 22 lutego br. w naszej szkole odbyła się akcja: „Godzinka dla zdrowia” organizowana przez Zespół ds. Promocji Zdrowia! Celem projektu jest wdrożenie uczniów do aktywności fizycznej, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracja zespołów klasowych oraz poprawa relacji uczniowskich! Dzięki ciekawym, nastawionym na zdrową rywalizację i współdziałanie konkurencjom, Jedenastkowicze mogli wyjść ze szkolnych ław, dotlenić się i świetnie bawić w gronie rówieśniczym!

Zabawa była przednia, dostarczyła dużo radości i śmiechu!